Mail to...
+420 733 434 292
e-jizerky.cz
Specialista na ubytování v Jizerských horách
+420 733 434 292
Přehrady, jezera a rybníky
Přehrady

Přehrada Josefův Důl
(mapa)

Je nejmladší přehradou Jizerských hor. Byla postavena na řece Kamenici v letech 1976 - 82. Jejím hlavním účelem je akumulace vody pro vodárenské účely pro oblast Liberecka.
Zatopená plocha přehrady je 138 ha. Přehradu tvoří dvě sypané hráze o výšce 43 m a délce kolem 720 m. Hloubka je asi 44 m. Voda se ke zpracování na pitnou odvádí z přehrady 2,5 km dlouhou štolou v hloubce až 130 m pod zemí do úpravny v Bedřichově a dále pod zemí do Liberce.
Jako zásobárna pitné vody náleží celá přehrada do ochranného pásma a je v ní proto zakázáno koupání. Přesto je vítaným cílem turistů, díky krásnému okolí a upraveným přístupovým cestám nabízejícím ideální podmínky pro cykloturistiku.

Josefodolská přehrada

Josefodolská přehrada

Přehrada Josefův Důl na pozdim - letecký pohled

Josefodolská přehrada

Josefodolská přehrada

Josefodolská přehrada

Přehrada Josefův Důl v zimě - letecký pohled


Protržená přehrada Bílá Desná

(mapa)

Protržená přehrada na Bílé Desné byla prohlášena za kulturní památku v roce 1996. Stalo se tak k 80. výročí protržení přehrady.
Byla budovaná od října 1912 do listopadu 1915 takže od dokončení až po její protržení uplynulo pouhých 10 měsíců. Zaplavila obec Desnou. V obci zahynulo 62 lidí, 33 domů zničila voda zcela a 69 bylo vážně poškozeno. V Desné je umístěn pamětní kámen, který tehdy přivalila voda. Protržená hráz se šoupátkovou věží dosud stojí. V podzemní štole do sousedního údolí, v současnosti uzavřené, je významné zimoviště netopýrů. Dosud zde bylo zjištěno 11 druhů.
Tato katastrofa na dlouhou dobu zastavila stavbu sypaných hrází ve světě. Přehrada nebyla nikdy obnovena a její trosky jsou dodnes mlčenlivým svědkem této tragédie.
Nyní je na místě bývalé přehrady vyznačena krátká naučná stezka s několika zastávkami. Přímo u přehrady je otevřeno malé občerstvení.

Protržená přehrada na Bílé Desné

Protržená přehrada na Bílé Desné

Protržená přehrada na Bílé DesnéPřehrada Souš
(mapa)

Údolní přehrada Souš byla postavena roku 1915 na říčce Černá Desná. Její hráz je sypaná, vysoká 21 m a dlouhá 364 m. Vodní hladina zabírá plochu kolem 86 hektarů. Jméno dostala podle osady Souš, jejíž část se dnes nachází pod hrází.
Přehrada byla roku 1974 přeměněna na reservoár pitné vody pro Jablonecko, Tanvaldsko a Železnobrodsko. Koupání a rybolov jsou tady proto zakázány a okolí je přísně chráněno.
Kolem Souše vede opravená Soušská silnice, po které se mohou osobní automobily dostat přes Smědavu až do Bílého Potoka a Hejnic na druhé straně hor, ovšem jen během letní sezóny od května do října. V zimě je silnice uzavřena.

Přehrada Souš

Přehrada Souš

Přehrada Souš

Přehrada Souš

 

Přehrada Černá Nisa (Vodní nádrž Bedřichov)
(mapa)

Přehrada je položená v lesnatém údolí říčky Černá Nisa nedaleko od Bedřichova. Je nejvýše položenou přehradou v Čechách.
Byla vybudována v letech 1902 až 1905 a rozloha činí kolem 42 hektarů. Hráz přehradní nádrže je zděná, vysoká 15 m a její délka je asi 340 m. Průměrná hloubka je asi 15 m. Voda se z přehrady odvádí podzemním potrubím podél levého břehu Nisy k elektrárně do dosti vzdáleného Rudolfova. Voda v přehradě je tmavá, do hněda zbarvená příměsemi rašeliny.
Přehrada je díky svému položení a okolní krajině vyhledávaným místem pro turisty. K přehradě a okolo přehrady vedou turistické a cyklistické trasy. V zimě upravované běžecké stopy.

Přehrada Černá Nisa (Vodní nádrž Bedřichov


Vodní nádrž Mšeno
(mapa)

Údolní nádrž Mšeno nebo Přehrada Mšeno obecně nazývaná Jablonecká přehrada je největší přehrada v povodí Lužické Nisy. Nalézá se nedaleko centra Jablonce nad Nisou a v bezprostřední blízkosti jeho sídlištní zástavby. Je napájena Mšenským potokem. Přehrada patří mezi největší městské nádrže ve střední Evropě a tvoří údajně největší vnitroměstskou vodní plochu v Evropě na východ od Ženevského jezera.

Vodní nádrž Mšeno


Vodní nádrž Harcov

(mapa)

Nazývaná také vodní nádrž Starý Harcov, Harcovská přehrada či Liberecká přehrada, je přehradní nádrž v údolí libereckého Harcovského potoka v místní části Liberec V - Kristiánov. Její hráz má výšku 20,5 metru, je 157 metrů dlouhá a její koruna se nachází 13 metrů nad okolním terénem. Je schopná zadržet maximálně 630 000 m3 vody. Přehrada zadržuje vodu z povodí 14,78 km2. Tato vodní nádrž dnes slouží zejména jako rekreační místo obyvatel Liberce, původně však byla navržena na ochranu města před povodněmi a jako zásobárna vody pro potřebu průmyslu. Přehrada byla pojmenována podle potoka, který ji napájí a také podle přilehlé čtvrti Starý Harcov

 

 

 

Rybníky
Blatný rybník
(mapa)

Blatný rybník je vodní nádrž v katastru obce Bedřichov (okres Jablonec nad Nisou), postavená na Blatném potoce necelý kilometr proti proudu nad jeho vyústěním do vodní nádrže Josefův Důl. Až do roku 1897 byla tato nádrž jedinou v Jizerských horách.
V oklolí rybníka se nachází řada turistických značených tras, po kterých se běhá mimo jiné tradiční dálkový závod na běžkách Jizerská padesátka, kdy závodníci přijíždějí k Blatnému rybníku ze směru od Nové Louky a pokračují dále na Kristiánov. Kromě zmíněných dvou směrů se ještě můžete odsud vydat rovnou do Bedřichova v Jizerských horách a nebo k Josefodolské přehradě.

Blatný rybník v létě

Blatný rybník na podzim

Blatný rybník v zimě

Blatný rybník - ltecký pohled

Blatný rybník, Nová louka a Šámalova chata -  letecký phled


Vesecký rybník
(mapa)

Je obklopen desítkami chat a zahrádek, ale přesto působí příjemným přírodním dojmem, který umocňuje lesní porost na jižním břehu a členitý terén s řadou vzácných druhů živočichů i rostlin. V létě je rybník využíván k rekreačním účelům - koupání a opalování. Zadní horní část pláže využívají nudisté.

Šolcův rybník
(mapa)

Šolcův rybník je vodní plocha ve Frýdlantském výběžku rozkládající se jižně od Raspenavy, východně od silnice III/2904. Z jihu ji napájí Holubí potok, který z ní na severu vytéká a v Raspenavě je levostranným přítokem Smědé. Ač koupání v něm není nikterak organizováno, je vyznavači tohoto sportu během letních měsíců hojně navštěvováno.

Rybník Petr v Pekle u Raspenavy
(mapa)

Petr je vodní plocha nacházející se na severu České republiky ve Frýdlantském výběžku Libereckého kraje. Nádrž leží na nepojmenovaném vodním toku v povodí řeky Smědé. V jihozápadní části nádrže se nachází ostrov. Název rybníka odkazuje na jeho zakladatele, pana Krumphanzela, ale dle jiných zdrojů je ovšem rybník pojmenován podle svatého Petra, patrona všech rybářů.


Potoky a vodopády

Vodopády Jedlová
(mapa)

Naučná stezka Jedlový důl je velmi krásná trasa podél vodopádů potoka Jedlová v přírodě velmi zajímavé jak z hlediska rostlinstva, tak živočišstva. Stezka je rozdělena do 5 základních částí, které tvoří: U Jedlí, Skalní výchozy, U černé tůně, Předěl a Vodopád Jedlové. Stezka vede po modré značce, začíná nedaleko nádraží ČD Josefův důl a končí tzv. mořskou cestou za vodopády Jedlové.

Vodopády Jedlová

Vodopády Jedlová

Vodopády Jedlová

Vodopády Jedlová

Vodopády Jedlová

Vodopády Jedlová


Safírový potok
(mapa)

Safírový potok je pravostranným přítokem Jizerky v horní části osady Jizerka. Od 16. století bylo toto místo vyhlášeným nalezištěm drahokamů

 

Vodopády na Černé Desné
(mapa)

Vysoký sklon Černé Desné vytváří kaskádu vodopádů patřící k nejvyšším vodopádům Jizerských hor. V roce 2013 byly vodopády vyhlášeny přírodní památkou. Řeka zde vytváří peřeje, kaskády, kotle a jiné fantaskní tvary.

Vodopády na Černé Desné

Vodopády na Černé Desné


Vodopády Bílé Desné

(mapa)

Vodopády Bílé Desné se nacházejí asi jen 300 metrů nad poslední budovou města Desná, avšak již na katastru Mariánské Hory. Vynikají v celostátním měřítku vysokým průtokem vody.

Vodopády na Bílé Desné


Vodopád Veklý Štolpich
(mapa)

Vodopád Velký Štolpich (zvaný také Černý Štolpich) je ve skutečnosti soustava vodopádů, které dohromady překonávají skalní stěnu vysokou 30 m. Nejvyšší vodopád je vysoký 4,5 m a voda s v něm spojuje v jeden proud.Vodopád je snadno přístupný po turistické trase. Navíc přes potok vede dřevěná lávka, odkud se na vodopád nabízí pěkný výhled.

Vodopády Novoveského potoka
(mapa)